Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Share on Social Media

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

https://eregister.it.minedu.gov.gr/

ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

 

 

ΑΡΙΣΤΟΒΑΘΜΙΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Ασύγχρονη Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

e-class με εκπαιδευτικό υλικό
ARISTOVATHMIO E- CLASSARISTOVATHMIO E- CLASS

Η ιστοσελίδα ανανεώνεται συνεχώς και επανασχεδιάζονται ορισμένα τμήματα της. Συγχωρέστε μας για οποιαδήποτε δυσλειτουργία...........

KALIPATEIRA1

 

Το τελευταίο βήμα και η τελική μάχη κρίνεται από τη στοχευμένη  προετοιμασία και τη στρατηγική που θα ακολουθήσετε ανεξάρτητα αν είστε μέτριος καλός ή άριστος.

Δυνατότητες και ευκαιρίες υπάρχουν για όλους με τη σωστή καθοδήγηση.

Η επιτυχία στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. δεν είναι ένα γεγονός που θα συμβεί ξαφνικά και τυχαία. Είναι η κατάληξη μιας επίπονης  προσπάθειας και  σκληρής προετοιμασίας. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, θα εξαρτηθεί από το είδος και την πληρότητα της προετοιμασίας σας. Θα εξαρτηθεί φυσικά από εσάς, αλλά και από τους ανθρώπους στους οποίους θα εμπιστευτείτε την καθοδήγηση και τον προγραμματισμό της μελέτης σας. Στο φροντιστήριο μας μπορούμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά στη δύσκολη προσπάθειά σας.

Προετοιμασία στην Γ’ Λυκείου σημαίνει :

  • Έχω άριστη και ολοκληρωμένη προετοιμασία  από  ειδικευμένους καθηγητές με μεταδοτικότητα και ποιότητα  στη  δουλειά  τους .
  • Εξασκούμαι συνεχώς με γραπτές εξετάσεις και λύνω πολλές ασκήσεις μόνος μου για να εμπεδώσω τη θεωρία
  • Ελέγχομαι συνεχώς για την αφομοίωση της ύλης και την ικανότητα μου να ανταποκρίνομαι σε θέματα επιπέδου πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο στο γνωστικό αντικείμενο  όσο και στην ολοκλήρωση της εξέτασης στο χρόνο των τριών ωρών.
  • Διορθώνω έγκαιρα τα λάθη μου αναγνωρίζω και καλύπτω τυχόν κενά.
  • Ολοκληρώνω έγκαιρα την ύλη και προγραμματίζω τις επαναλήψεις μου. Ζητώ αυστηρό προγραμματισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων, ώστε η ύλη να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για πολλές επαναλήψεις μέχρι τις τελικές εξετάσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017-18

 

Σχολικό Πρόγραμμα Νέου Λυκείου Τάξη Γ΄

Το νέο σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτο βάθμια εκπαίδευση, το οποίο θα

«εγκαινιάσουν» οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στη Β Λυκείου-θα ισχύσει δηλαδή από το χρόνου έχει ως εξής:

Η Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυκείου και η Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε τρεις Ομάδες Προσανατολισμού:

 

  1. Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών,
  2. Ομάδα Θετικών Σπουδών και
  3. Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

    Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Προσανατολισμού. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήματα Γενικής Παιδείας.

 

Ειδικά οι μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου παρακολουθούν και ένα Μάθημα Επιλογής.

Β. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είναι το εξής:

Τo ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είναι το εξής:

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1

ΙΣΤΟΡΙΑ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ  2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2

 

ΣΥΝΟΛΟ 15

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5

ΦΥΣΙΚΗ 3

ΧΗΜΕΙΑ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΑΕΠΠ  2

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 15

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ  5

ΙΣΤΟΡΙΑ  3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ  3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ  2

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 15

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5

ΑΟΘ   3

ΙΣΤΟΡΙΑ 3

ΑΕΠΠ  2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 15

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. Τα Μαθήματα Επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διδάσκονται δύο (2) ώρες και οι μαθητές της επιλέγουν μεταξύ των εξής προσφερόμενων μαθημάτων:

α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά),

β) Ελεύθερο Σχέδιο,

γ) Γραμμικό

 Σχέδιο,

δ) Ιστορία της Τέχνης,

ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ).

Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μα

θημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος.

Στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν προβλέπονται μαθήματα επιλογής.»

Απόλυση Μαθητών Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στην Γ΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Τα θέματα των απολυτηρίων εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες, το μάθημα.

Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Η Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Για την απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής, που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

2. Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης Ημερησίου και Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα, προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Έκαστος μαθητής επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού.

Οι Ομάδες Προσανατολισμού επιτρέπουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία.

Ως Επιστημονικό Πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα Τμήματα των ιδρυμάτων   κατατάσσονται σε πέντε Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης

5ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.

Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Γενικό Λύκειο και των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για δύο (2) κατ' ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές των πεδίων αυτών.

Ο υποψήφιος που μεταξύ των Τμημάτων που επέλεξε περιέλαβε και Τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες και να έχει επιτύχει βαθμολογία στο καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.

α) Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα. Οι μαθητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού.

β) Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους εξής εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο.

Ομάδες Προσανατολισμού και εξεταζόμενα μαθήματα

 

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

A.Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

        α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

        β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

        α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

        β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

        α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

        β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

      

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

    α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

    β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

    α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

    β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

    α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

    β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

      

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

    α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

    β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

    α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

    β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

    α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

    β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)